WeHelpen Oostzaan is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

 

Over gemeente Oostzaan

De gemeente Oostzaan vindt het belangrijk dat inwoners en verenigingen elkaar kunnen helpen. Die  service is goed geregeld met de website www.wehelpen.nl/oostzaan. Want de gemeente Oostzaan vindt het belangrijk dat inwoners naar elkaar omzien. Met de website wehelpen.nl/oostzaan is de hulp of het aanbod direct zichtbaar en een handig hulpmiddel om dit snel en eenvoudig te realiseren. Voor inwoners die eens iets willen doen voor een ander. Maar inwoners kunnen ook aangeven wat hij/zij leuk vinden om te doen, zodat iemand op het aanbod kan reageren. Het gaat om burenhulp of een vriendendienst en er staat geen vergoeding tegenover. Ook inwoners die af en toe wat hulp kunnen gebruiken, kunnen de vraag uitzetten via de website

Over MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. De eigen kracht van mensen staat altijd centraal. Om tot het beste resultaat te komen, werkt MEE nauw samen met andere organisaties. Kijk voor meer informatie op www.meeaz.nl.

Over RSWP

Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) is werkzaam in Zaanstreek/Waterland en bemiddelt en biedt ondersteuning als het zelfstandig wonen door fysieke problemen steeds moeilijker wordt. Dit wordt gedaan door inzetten van vrijwilligers bij praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast bieden wij mantelzorgondersteuning en in Oostzaan vrijwilligerscoördinatie. www.rswp.eu 

Over SHO

De Stichting Hulpdienst Oostzaan (SHO) organiseert en ondersteunt in Oostzaan het werk van vrijwilligers  die zich inzetten voor alle inwoners die praktische hulp behoeven, zoals bijvoorbeeld vriendschappelijk huisbezoek, kleine klusjes, boodschappen. In principe is deze hulp van tijdelijke aard en duurt niet langer dan strikt noodzakelijk. De SHO draagt er toe bij dat met name ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
www.sho-oostzaan.nl 

Over SMD

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee rondom werk, opvoeding, ouder worden, in relaties met anderen of met instanties. Vaak helpt het om er over te praten met familie, vrienden of buren. Maar het kan ook zijn dat u er niet uitkomt. In dat geval kunt u een beroep doen op SMD. Onze sociaal werkers werken wijk- en gebiedsgericht, dichtbij u. Zij bieden ondersteuning en handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. www.smdzw.nl