De Matchdag heeft tot doel mensen bij elkaar te brengen. Inwoners konden hun hulpvraag stellen of hun hulp aanbieden via WeHelpen.nl/oostzaan. Zo bood de Belbus een verrassingstocht aan voor ouderen, werd er gesnoeid in diverse tuinen en was er een drukbezocht taalcafé waar de Nederlandse taal werd geoefend. Verder werd er een gordijnrails bij een inwoner opgehangen en werd het schoolplein van de Kweekvijver netjes gemaakt. In ruil daarvoor hebben leerlingen van de groep 5/6 prachtige kaarten gemaakt voor (eenzame) ouderen.

Wethouder Niels Bonenkamp: ”Met het organiseren van de Matchdag willen we mensen bij elkaar brengen. Wederkerigheid staat hierbij centraal. Iedereen kan namelijk wel iets doen om een ander te helpen. Als mensen elkaar helpen ontstaan er nieuwe ontmoetingen en krijgt ieder meer begrip voor elkaar."